Mevzuat

01

KABAHATLER KANUNU'NA UYMAYANLARA AF YOK

Nisan 2005'te yürürlüğe giren 5326 Sayılı Kabahatler Kanunu'na uymayan vatandaşlara kolluk kuvvetleri tarafından 20 ile 5 bin YTL arasında para cezası uygulanıyor.

Toplum düzenini, genel ahlakı, genel sağlığı, çevreyi ve ekonomik düzeni korumak amacıyla çıkartılan Kabahatler Kanunu, gürültü çıkaran, çevredeki vatandaşları rahatsız etmek, sarhoşluk, kumar oynamak, dilencilik, kamu binalarının kapalı alanlarında sigara içmek, çöpleri belirtilen yer ve zaman dışında ev önüne çıkartmak, kapıdan satış yaparak halkı rahatsız etmek gibi davranışlara para cezası öngörüyor. Ceza kesilenler arasında sevgilisi için sokağa gül döken ve nara atıp gürültü çıkaran, parklarda alkol alıp çevredeki vatandaşları rahatsız eden ve kumar oynayan şahıslar da yer alıyor.

VATANDAŞIN BİLMEDİĞİ CEZALAR

1 Nisan 2005'te yürürlüğe giren Kabahatler Kanunu'nda belirtilen bazı ceza oranları şöyle; yetkili makamlar tarafından adlî işlemler nedeniyle ya da kamu güvenliği, kamu düzeni veya genel sağlığın korunması amacıyla, hukuka uygun olarak verilen emre aykırı hareket eden kişiye 100 YTL ceza kesiliyor.

Dilencilik yapan kişiye 50, kumar oynayan kişiye 100, sarhoş olarak başkalarının huzur ve sükûnunu bozacak şekilde davranışlarda bulunan kişiye 50, başkalarının huzur ve sükûnunu bozacak şekilde gürültüye neden olan kişiye ise 50 YTL ceza kesiliyor. Pazarda nara atarak vatandaşları rahatsız eden kişilere de 'Mal veya hizmet satmak için başkalarını rahatsız eden kişi 50 YTL idarî para cezası ile cezalandırılır' maddesi gereği 50 YTL ceza kesiliyor.

Yetkili makamların açık ve yazılı izni olmaksızın meydan, cadde, sokak veya yayaların gelip geçtiği kaldırımları işgal eden veya buralarda mal satışa arz eden kişiye, belediye zabıta görevlileri tarafından 50 YTL ceza kesiliyor.

Kamu hizmet binalarının kapalı alanlarında tütün mamulü tüketen kişiye de 50 YTL, toplu taşıma araçlarında tütün mamulü tüketen kişiye 50, özel hukuk kişilerine ait olan ve herkesin girebileceği binaların kapalı alanlarında, tütün mamullerinin tüketilemeyeceğini belirtir açık bir işarete yer verilmesine rağmen, bu yasağa aykırı hareket eden kişiye de 50 YTL ceza kesiliyor.

Evsel atık ve artıkları, bunların toplanmasına veya depolanmasına özgü yerler dışına atan kişiye 20, fiilin yemek pişirme ve servis yerlerinde işlenmesi halinde işletme sahibi gerçek veya tüzel kişiye 500 YTL ceza kesiliyor.

Meydanlara veya parklara, cadde veya sokak kenarlarındaki kamuya ait duvar veya alanlara, rızası olmaksızın özel kişilere ait alanlara bez, kâğıt ve benzeri afiş ve ilân asan kişiye de 100 YTL para cezası kesiliyor.

Kabahatler Kanunu'nda yer alan bazı maddeler ise şöyle: "Bir fiil ile birden fazla kabahatin işlenmesi halinde bu kabahatlere ilişkin tanımlarda sadece idarî para cezası öngörülmüşse, en ağır idarî para cezası verilir. Bu kabahatlerle ilgili olarak kanunda idarî para cezasından başka idarî yaptırımlar da öngörülmüş ise, bu yaptırımların her birinin uygulanmasına karar verilir. Aynı kabahatin birden fazla işlenmesi halinde her bir kabahatle ilgili olarak ayrı ayrı idarî para cezası verilir. Kesintisiz fiille işlenebilen kabahatlerde, bu nedenle idarî yaptırım kararı verilinceye kadar fiil tek sayılır. Bir fiil hem kabahat hem de suç olarak tanımlanmış ise, sadece suçtan dolayı yaptırım uygulanabilir. Ancak, suçtan dolayı yaptırım uygulanamayan hallerde kabahat dolayısıyla yaptırım uygulanır. Kişinin ekonomik durumunun müsait olmaması halinde idarî para cezasının, ilk taksidinin peşin ödenmesi koşuluyla, bir yıl içinde ve dört eşit taksit halinde ödenmesine karar verilebilir.

Taksitlerin zamanında ve tam olarak ödenmemesi halinde idarî para cezasının kalan kısmının tamamı tahsil edilir. Yetkili makamlar tarafından adlî işlemler nedeniyle ya da kamu güvenliği, kamu düzeni veya genel sağlığın korunması amacıyla, hukuka uygun olarak verilen emre aykırı hareket eden kişiye 100 Türk Lirası idarî para cezası verilir. Görevle bağlantılı olarak sorulması halinde kamu görevlisine kimliği veya adresiyle ilgili bilgi vermekten kaçınan veya gerçeğe aykırı beyanda bulunan kişiye, bu görevli tarafından elli Türk Lirası idarî para cezası verilir.

Evsel atık ve artıkları, bunların toplanmasına veya depolanmasına özgü yerler dışına atan kişiye, 20 Türk Lirası idarî para cezası verilir. Bireysel atık ve artıkların atılması halinde de bu fıkra hükmü uygulanır.

Fiilin yemek pişirme ve servis yerlerinde işlenmesi halinde işletme sahibi gerçek veya tüzel kişiye, beş yüz Türk Lirasından beş bin Türk Lirası'na kadar idarî para cezası verilir.

Kullanılamaz hale gelen veya ihtiyaç fazlası ev eşyasını bunların toplanmasına ilişkin olarak belirlenen günün dışında sokağa veya kamuya ait sair bir yere bırakan kişiye elli Türk Lirası idarî para cezası verilir.

Bu makale toplam 7196 kişi tarafından okunmuştur.
İşlem: E-posta | Permalink