Güncel haber ve duyurular

23
2023 EKİM AYI EK AİDAT DUYURUSU
  Sayın Kat Malikleri;   Tekirdağ Park Evleri Sitesi kat malikleri olağanüstü genel kurul toplantısı için 22.10.2022 Pazar günü B Blok yönetim ofisinde saat 12:00’da toplandı. Alınan karar gereği bir defaya mahsus olmak üzere, içerisinde bulunduğumuz 2023 Yılı Ekim ayında daire başı 1.500 TL (BinbeşyüzTL) kat maliklerind...

[Okumak için tıklayın...]
23
02/2023 – 01/2024 DÖNEM AİDATLARI
  Sayın Kat Malikleri,   TEKİRDAĞ PARK EVLERİ  Kat Malikleri toplantısı 22.01.2023 tarihinde saat: 12.00 de Ankor Düğün salonunda yapılmıştır. Alınan karar gereği Şubat 2023 tarihinden itibaren aidat aylık 400 TL olmuştur.   Demirbaş olarak 15 Mart 2023 tarihine kadar ödenmek üzere 425 TL olarak karar alınmıştır. ...

[Okumak için tıklayın...]
22
2023 GENEL KURUL KARARLARI
  TEKİRDAĞ PARK EVLERİ SİTESİ 2023 YILI GENEL KURUL TOPLANTI  TUTANAĞI 22.01.2023   Tekirdağ  Park Evleri Sitesi Kat malikleri kurulu toplantısı KMK. 29. Madde gereğince 1. Toplantıda çoğunluk sağlanamadığı için 22 Ocak 2023 saat 12.00 de Ankor Düğün Salonunda toplanmıştır.   Divan Heyeti başkanlığına Avu...

[Okumak için tıklayın...]
Tüm duyuru ve haberler için tıklayın...