Daire KodlarıDaire Kodları

Daire Kodları

Denetim KuruluDenetim Kurulu

Denetim Kurulu

Yönetim KuruluYönetim Kurulu

Yönetim Kurulu

Yönetim PlanıYönetim Planı

Yönetim Planı


Hakkımızda

YÖNETİM ve DENETİM KURULU

 

Yönetim ve Denetim Kurulları asil ve yedek üye seçimleri her yıl ocak ayında değişmektedir. Seçilen Yönetim Kurulu kendi dönemlerine ait harcama kalemleri için bir bütçe hazırlayarak aidatları belirlemekte ve ocak ayı yapılan Kat Malikleri Genel Kurul Toplantısında onaylandıktan sonra şubat ayından itibaren uygulanmak üzere kat maliklerine ulaştırılmakta, internet sitesine ve blok girişlerindeki panolara asılarak duyurulmaktadır.

 

Yönetim Kurulu sitemizde çalışan kapıcıların işe alınması, işten çıkarılması, yeşil alanların düzenlenmesi, korunması, bloklarda ki asansörlerin bakım-onarımı, site ve bloklarda yapılacak tadilat, tamirat, boya işleri, site içindeki ortak mahallerin bakımı, korunması ve bunlarla ilgili sözleşmelerin yapılması, bloklarda oturan kişilerin muhtarlıklara bildirimi, aidatlarını ödemeyen kat maliklerinin icra takibine konulması için avukatla sözleşme imzalanması vb. işleri yürütür.

Yönetim Kurulunun yapmış olduğu harcamalar yine seçimle oluşan Denetim Kurulu tarafından her üç ayda bir denetlenir.
 

MUHASEBE ve AİDAT TAKİP HİZMETLERİ

 1. Yönetimin muhasebe kayıtlarını tutmak, beyannamelerini düzenlemek, rapor veya hesap durumlarını çıkarmak,
 2. Sitede çalışan personelin SSK, Çalışma Bakanlığı ve Resmi kurumlardaki işlemlerini yapmak, bildirge vs, evraklarını düzenlemek, vergi daireleri SSK ve Resmi Daireler ve Kurumlarca mükellefler adına muhatap olmak,
 3. Muhasebe ile ilgili konularda banka ve diğer kuruluşlarla ilgili parasal işlemleri yürütmek, hesaplarını tutmak, yönetimi bu hususta bilgilendirmek, tahsil edilen aidatları düzenli olarak muhasebeleştirmek,
 4. Sitenin hesaplarını her ay muntazam tutarak aylık gelir-giderlerini çıkarmak, Yönetim Kurulunu bilgilendirmek,
 5. Yatırılacak her türlü vergi, resmi harç vs. gibi giderleri takip etmek,
 6. Yönetim için denetim evraklarını hazırlamak,
 7. Muhasebe ile ilgili her türlü belgenin saklanması, muhafazası ve arşivlenmesini sağlamak,
 8. Personele ve ödenecek ücretlere ilişkin bordroları hazırlamak,
 9. Konutların Yönetimin belirlemiş olduğu aidat tutarlarının bilgisayar kayıtlarına girilerek aylık tahakkukunun yapılması,
 10. Her ayın 1’i ile son günü arasındaki tarihte bankalardan tahsilat almak, bankayla ilgili işlemleri gerçekleştirmek,
 11. Yönetim Kurulunun hazırlamış olduğu bütçe tebligatlarını yapmak,
 12. Kat Mülkiyeti Kanunu ve Yönetim Planında belirtilen maddelere göre aidat ödemelerini iki ay ve üstü geciktiren kat malikleri hakkında Yönetim Kurulunun sözleşme imzaladığı avukatlara bildirilerek icra işlemlerinin başlatılmasını sağlamak,
 13. Kat Mülkiyeti Kanunu ve Yönetim Planına göre her yıl belirlenen ayda başlayan seçimlerle ilgili döküm ve tutanakları hazırlayarak Yönetime göndermek,
 14. Yönetim Kurulu, resmi kurumlar ve üçüncü şahıslardan gelen evraklar ve yapılan yazışmaları dosyalamak.
   

TEKNİK HİZMETLER

a) Elektrik Hizmetleri:

 1. Saha aydınlatmalarında oluşabilecek problemlere müdahale etmek,
 2. Arızanın niteliği gereği doğabilecek büyük çapta kazı, dolgu ve kırım işlerini yaptırmak,
 3. Ana dağıtımdan daire şalterine kadar olabilecek arızalara müdahale etmek,
 4. Hidrofor kumanda tablosunda oluşan arızalar ile besleme ve dağıtım hattındaki problemlere müdahale etmek,
 5. Asansör ve uçak ikaz lambalarına ait enerji besleme hattındaki problemleri gidermek,
 6. Bloklarda bulunan telefon ankastra, diafon, kapı otomatiği ve merdiven aydınlatmalarının sağlıklı olarak çalışmalarını sağlamak ve çıkacak arızaları yaptırmak,
 7. Televizyon alıcı santrallerinin enerjisiz kalmamasını temin etmek,
 8. Onarım işlerinde gerekli olabilecek tüm malzemeleri Yönetim tarafından karşılamak,
 9. Ortak alanlarda Yönetimin yaptıracağı yenileştirme işlerini yapmak.


b) Tesisat Hizmetleri:

 1. Ana dağıtım kolonlarında pis su, temiz su ayarlarına müdahale etmek,
 2. Sahadaki çevre sulamayla ilgili arızalara müdahale etmek,
 3. Arızanın niteliği gereği doğabilecek büyük çapta kazı, dolgu ve kırım işlerini yaptırmak,
 4. Temiz suda su sayacına kadar, pis suda ise ilk rögara kadar müdahale etmek,
 5. Konutların içi hariç tesisat ve hidrofor gibi cihazların sağlıklı çalışmalarını temin etmek,
 6. Onarım işlerinde gerekli tüm malzemeleri Yönetim tarafından karşılamak,
 7. Yönetimin yenileştirme ile ilgili işleri, ortak mahallerdeki her türlü arızaları, pimaşlarda konutlardaki klozet çıkışından itibaren, gereken her türlü yenileştirme ve ilave tamir ve onarımı yaptırmak.