Haber ve Duyurular

22

 

TEKİRDAĞ PARK EVLERİ SİTESİ 2023 YILI GENEL KURUL TOPLANTI  TUTANAĞI

22.01.2023

 

Tekirdağ  Park Evleri Sitesi Kat malikleri kurulu toplantısı KMK. 29. Madde gereğince 1. Toplantıda çoğunluk sağlanamadığı için 22 Ocak 2023 saat 12.00 de Ankor Düğün Salonunda toplanmıştır.

 

Divan Heyeti başkanlığına Avukat Volkan ÜNSEL Yazmanlığa Ferit Nuri TUNCER saymanlığa Mehmet KESKİN , Recep ÜNAL oy birliği ile seçilmiştir.

 

Kat Maliki Emre DEMİR’in bodrum katlarının ses ve ısı yalıtımının  yapılması talebi etti oy çokluğuyla gündeme alınması reddedilmiştir.

 

Yönetim Kurulunun faaliyet raporu okunmuş, Denetim Kurulu  faaliyet raporu okunmuştur. Yönetim Kurulunun çalışmaları oy birliğiyle ibra edilmiştir. Denetim Kurulunun çalışmaları oy birliğiyle ibra edilmiştir.

 

Yeni Yönetim kurulu asil üyeler Mehmet Ali BORUK, Mustafa AKÇAY, Emre DEMİR Seçilmişlerdir. Yönetim Kurulu yedek üyeliğine Selda AYTOP, Yusuf SARIKAYA, Mehmet ATASEVEN oy birliği ile seçilmiştir.

 

Yeni Denetim Kurulu Recep ÜNAL, Fatih ŞEMŞEK, Şeref SAOL 95 Oya karşı 18 oyla denetim kuruluna seçilmiştir.

 

Denetim kurulu yedek olarak Alaaddin ERGÜL, Erdoğan DEMİREL,  Adnan ARAS seçilmişlerdir.

 

Yeni yönetim kurulu oy birliği ile site adına yetkilendirilmiştir.

 

Yönetim Kurulunun kişisel verileri koruma kanunu kapsamında yetkilendirilmesi oy birliğiyle kabul edilmiştir.

 

Sn. Ali YEŞİLYURT söz isteyerek yönetimin üst üste en fazla 2 defa aday olabilmesi talebini iletmiştir. Oy birliğiyle reddedilmiştir.

 

Yeni yönetim ve Denetim kurulu huzur hakkı tutarı Başkan 1000 Tl. ve aidattan muaf, yardımcıları aittan muaf, Denetleyiciler aidattan muaf olarak oy birliği ile kabul edilmiştir.

 

Sn. Mehmet GÜZEL söz isteyerek her ay gelir ve giderlerin asansörlere asılmasını talep etmiştir. Gündeme daha sonra alınması kararı verilmiştir.

 

Yeni aidat miktarı aylık 400 tl. olarak oy birliğiyle kabul edilmiştir. Yapılan oylama ile 104 kabul 1 red verilmiştir.

 

Çevre duvarının sağlamlaştırılmasının yapılması oylanmaya sunulmuş, oy çokluğuyla seneye ertelenmesi kabul edilmiştir.

 

Dört blokta bulunan ortak alanlardaki mermerlerin onarımı ve üst alanların boyanması ve alçı çekilmesi oylamaya sunulmuş, oy  çokluğuyla reddedilmiştir.

 

Basketbol sahasının tamir edilmesi oylanmaya sunulmuş oy çokluğuyla reddedilmiştir.

 

Güvenlik hizmeti alınması oylamaya sunulmuş oy çokluğuyla reddedilmiştir.

 

Çocuk oyun alanının düzenlenmesi oylamaya sunulmuş, o birliği ile reddedilmiştir.

 

4 blok için kuyu açılması ve hidrofor motoru alınması için 70.000 tl. ek bütçe ile oy çokluğuyla kabul edilmiştir.

 

Asansör ruhsatının yeşile çevrilmesi konusunda belediyenin istemiş olduğu havalandma ve diğer işlerin yapılması oylamaya sunulmuş seneye ertelenerek oy birliği ile reddedilmiştir.

 

Havuzda meydana gelen su kaçağı ile ilgili olarak tamiratın yapılması oylanmaya sunulmuş oy birliğiyle reddedilmiştir.

 

Ortak alanın kiraya verilmesi için kat maliklerinden yönetim kuruluna yetki verilmesi oylanmaya sunulmuş,  A blokda bulunan boş görevli dairesinin kiraya verilmesini oy birliğiyle kabul edilmiştir.

 

Kira bedeli olarak 3000 kira ayrıca 400 TL. aidatını ödemesi ile birlikte 3400 TL. olarak kiraya verilmesi oy birliği ile kabul edilmiştir.

 

Aidatlarını ödemeyen kat malikleri  icra işlemi için  yönetim kuruluna oy birliği ile yetki verilmiştir.

 

Ek bütçenin 15  Mart 2023 tarihine kadar 425 TL. olarak ödenmesi oy birliği ile kabul edilmiştir.

 

 

Av. Volkan ÜNSEL               Ferit Nuri TUNCER          Mehmet KESKİN        Recep ÜNAL

Divan Başkanı                      Yazman                              Sayman                       Sayman

(imza)                                      (İmza)                                 (İmza)                          (İmza)

Bu haber toplam 435 kişi tarafından okunmuştur.
İşlem: E-posta | Permalink